Literature
Authors(s) Hofstra, J.
Year 1995
Title Kweken met de moerasschildpad, Mauremys mutica. Lacerta 53(6): 187-191.