Literature
Authors(s) Loehr, V. J. T.
Year 1997b
Title Verzorging, gedrag en voortplanting van de pannekoekschildpad (Malacochersus tornieri) in het terrarium. Lacerta 55(6): 234-247.