Literature
Authors(s) Van Putten, S.
Year 1992
Title Kweken met de geelkopschildpad (Indotestudo elongata). Lacerta 50(3): 118-120.