surangular bones
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or supraangular; the upper posterior bones of each ramus of the lower jaw.

Alternative form for surangular bones : supraangular.

mandible of turtle.jpg

mandible of turtle.jpg

schematic skull.jpg

schematic skull.jpg